UT-HACK 2022

Towards Global Technopreneur Workforce

Pengenalan

UT-HACK’22 adalah singkatan kepada University Hackathon 2022 yang akan diadakan bertujuan untuk menyemarakkan aktiviti inovasi dan meningkatkan penglibatan usahawan mikro dan IKS dalam bidang teknousahawan.

Objektif Program

Tarikh Penting

AKTIVITI-AKTIVITI PROGRAM

Webinar Percuma

Webinar
Video Viral

Webinar
Tuntas Perniagaan

Webinar
Kanvas Model Perniagaan

Webinar
Inovasi Produk

Kategori Pertandingan